בת-אורן הוא שמה הספרותי של אורנה סופל-מילר-קלטר.
הכותבת היא בוגרת סמינר “אורנים” וקורסים רבים בכתיבה יוצרת.
בת-אורן טוענת שהיא רק מספרת סיפורים, ושילדים הם הקהל הטוב ביותר לסיפורים הדמיוניים שלה.

הספרים שלי

Children’s book: Blackie’s magic coat

Twelve years ago I found a cute little black dog hiding in the bush near my house.

He has been with me ever since and inspired me to write my first children`s book “Blackie`s Magic Coat”

If you want to know more about Blackie read this heart warming story and answer the question at the end of the book.

Children’s book: Knitted Dolls Stories

Have you ever seen and play with knitted dolls? 

They are so soft and cuddly! 

The Knitted Dolls Stories are two amusing tales that begin in reality and continue in fantasy: 

The Dolls Rebellion is about a grown-up man who collects animal dolls, when all of a sudden, they start to lose their color. 

The Pig Farm is about a little girl and some misbehaved piglets. 

This is a charming children's book that is sure to become a favorite. 

Grab Your Copy Now!

Children’s book: The good deed balloon

How would you like to get an adventure ride in a hot air balloon? 

The "Good deed balloon" is Bat Oren’s first children`s book. 

In this amusing tale, some animals and humans try to get a free ride in a very special balloon by telling about the good deed they have done. 

Do you think you deserve to join them in their adventure? 

This bedtime story book teach kids the value of doing good deeds and is suitable for early readers too