נולד בפרס, הגיע ארצה כילד, עם משפחתו.
התחנך בקיבוץ מצובה, שם זכה למורים משכילים, שידעו את השפה העברית על בּוּריָהּ. את המשך לימודיו עשה בקיבוץ משמרות.
התגייס לצה”ל, לחם במלחמת ששת הימים בקרבות על ירושלים, במסגרת חטיבת הראל.
בספרו: “למענֵךְ מסרו נפשם” הוא מספר על הלוחמים, ועל הנופלים בקרבות הקשים.

דוד יאיר נשוי, אב לילדים, סב לנכדים, ועובד בקבלנות בניין בירושלים וסביבותיה.

הספרים שלי

The Flying Frog and the Chase after the Robbers

This is the sixth book in "The Flying Frog" series.

You surely know the children of the Rimon family, who love adventure and always volunteer to help the police in solving mysteries.

As soon as the two boys heard about a bank robbery, they immediately offered their help to Azzuz, the chief of police, and recruited Quack the frog to their aid.

How can a frog help?

What happened to the bank robbers?

Let's go together for an adventure!

The flying Frog and the Alzheimer Patient

Did you think that flying frogs are only in fairy tales?

That's what I used to think as well.

Until…

Until I had enough about hearing about a frog which was really a princess, or a prince who turned into a frog, and I decided to teach the world something new about frogs.

I am a frog, and I decided that I can fly 

Not very far, not to Africa. I decided to fly over the swamp and the river I grew up in. It was fun! Then I went to help children who love me and took good care of me. I also helped to catch…

Then David Yair wrote the story about me.

This is fifth story in the "Flying Frog" series, in which the children of the Rimon family go with Quack the flying frog to look for Adam Shor, the carpenter who disappeared from his house.

Will they find him? Grab your copy and find out!

The Flying Frog and the Bank Robbers

“The Flying Frog and the Bank Robbers” is the third book in the “Flying Frog” series.

Quack is a talking frog! Yes, he talks in a special language which only children understand, especially the Rimon family children. He also has a dream – to fly like a bird.

Join Quack and his friends in another adventure: to find the bank robbers and let the police get them.

Will they succeed? Read the book and find out!

Encounters of Fate

Amidst the celebrations of Independence Day in Israel, a passionate encounter prompts two young people to tell their stories of heartbreak and hope through the Jewish Holocaust. As they tell of family breakdowns through the turbulence of World War II, the horrors of the Auschwitz-Birkenau death camp, and the hope of freedom in the yet-to-be-established state of Israel, we read time and time again of strange twists of destiny.

Encounters of Fate tells about encounters between young people and the romance that grows despite the wars and difficulties they experience. It relays a multi-faceted exploration of the Jewish experience through the horrors and the hope of the Holocaust and the post-war years in which there were still challenges to be met. The struggle against the British, the War of Independence, and the establishment of a new state are explored through personal tragedy mixed in with the political and social issues in this gripping read that will surprise as much as it satisfies

The Flying Frog Takes on the Kidnappers

In the book The Flying Frog Takes on the Kidnappers, you will read more about the adventures of Quack the frog, who we met in the first book in the series.

Quack is an extraordinary frog. His eyes are an unusual color, and he also knows how to talk in a special language which only children understand.

After he disappeared at the end of the first book, the readers will be happy to know that Quack has returned. He re-joins his good friends, the children of the Rimon family, Opher, Eyal and Yael. Together, they help the police to search for a kidnapped girl.

Will their efforts be successful? Read the book and find out!

The Flying Frog and the Robbers

Have you ever seen a flying frog?

Quack the frog is a boy, not a girl. Although he does have friends who are girls. A few.

Quack's eyes are an unusual colour, and he has another special quality, which no-one imagined and no-one believed he was capable of. Everyone who knew what he wanted to do was certain that would fail, because frogs aren't birds, this has always been known.

But, Quack succeeded!

First of all, thanks to his bravery.

Also because of the children who love him, saved him, believe him, and together with him carry out missions which the police would be proud of. The police, just so you know, are very grateful to them.

This is the first story in the series about Quack the frog. It will be followed by more fascinating stories, and soon you will be able to read them.

They gave their lives for you

Recently married and the father of a baby girl, son of new immigrants from Iran who found themselves in a slum in the city of Jerusalem, the author is called to reserve duty. It is June 1967. Jerusalem still bears the ravages of the Siege of Jerusalem and the War of Independence in 1948. Jerusalem was a capital city whose eastern flank had been split from the whole and surrounded by enemy mines, barbed wire, high walls, narrow border corridors, incidents of shooting, and injury to citizens – the norm of life in those days. Before the Six Day War, propaganda spread by neighboring Arab nations directly threatened Israel, describing in gory detail what would happen to the young country in the next military attack against it. “Last one out of the country turns off the light,” was the national joke. Concern was weighty. And then the Six Day War broke out. In six days of battle, everything changed. The rest is history. David Yair initially fought in battles around Jerusalem as part of the Har’el Brigade, and later fought in Jericho and the Golan Heights. The book "They gave their lives for you - The story of a young soldier in his first war, June 1967" appeared in Hebrew many years ago. It is now appearing for the first time in English through several digital outlets. It describes incidents from the perspective of a regular soldier, a young man in his first war. The reader is made aware of his great love of his homeland, which positions him as a fighter. He [...]