פרופסור בר-שלמה יעקב שימש תקופה ארוכה בתפקידים מרובים ברשות לפיתוח אמצעי לחימה. במשך תקופה זו הוא תכנן, פיתח וניהל פרויקטים רבים בתחום של מערכות אמצעי לחימה. לאחרונה הוא לימד את נושא מערכות אמצעי לחימה במוסדות אקדמיים במסגרת לימודים לתואר שני בהנדסת מערכות.

הספרים שלי

An Introduction to Weapons Systems

Weapons systems is an engineering discipline, dealing with designing and building weapons, that aims to find solutions to operational problems that arise in all aspects of battlefield management. The development and construction of an advanced weapon system, depends on diverse technological capabilities, and especially on the systematic thinking capabilities of its designers. Systems with the best performance capabilities are the ones that are compatible with the structure of the armed forces that employ them in the battlefield. While the decision to develop new weapons systems takes into account many considerations, the main one is often the cost of the system. This book presents the challenges that accompany the initiation, development and implementation of advanced weapons systems, as well as the main technologies required for building them.

מבוא למערכות אמצעי לחימה

מערכות אמצעי לחימה היא דיסציפלינה הנדסית שמטרתה תכנון ובניה של כלי לחימה, היכולים לתרום לפתרון בעיות מבצעיות המתעוררות בכל תחומי שדה הקרב. פיתוח ובניה של אמצעי לחימה מעולה מותנה ביכולות טכנולוגיות מגוונות ובכושר החשיבה המערכתי של מתכנניה. על מנת שמערכות אלה תהיינה בעלות ביצועים משופרים, הן אמורות להיות תואמות למבנה הזרוע המפעיל אותם בשדה הקרב. החלטה על פיתוח מערכות לחימה חדשות מלווה בהרבה שיקולים והעיקרי שבהם, הוא מחיר. ספר זה מציג את הבעייתיות הקיימת בייזום, פיתוח ויישום וכן את הטכנולוגיות העיקריות הדרושות לבניית מערכות אמצעי לחימה מתקדמות.