גליה קופליס - סיפור פשוט - הבית לסופרים עצמאיים

סופרים בהוצאת סיפור פשוט

גליה קופליס

Galia Koplis is a multidisciplinary human being. She was born into a religious family and became an atheist at the age of 21. She spent a long time studying general studies, spiritualism, philosophy, science, and communications (journalism). In effect, she studied all the spiritual and alternative subjects and subjects dealing with self-help and beliefs. For her, the most interesting thing was the experience of insight when a new world was revealed to her.

She holds a bachelor’s degree in Education and Psychology from Bar-Ilan University.

She is also a graduate of the Avni College of Painting and Sculpture.

Later she published children’s books.

ספרים מאת

גליה קופליס

תמיד חלמתם להוציא לאור ספר?

אנחנו בסיפור פשוט נשמח לעזור לאורך כל הדרך ולהביא את הספר שלך לקוראים בכל העולם.

לצאת לאור מעולם לא היה פשוט יותר.